Excimer Lazer

Excimer Laser Nedir?
Oftalmolojide kırma kusurlarını tedavi etmek için kullanılan laser cihazıdır. Miyop hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurları, belirli bir disiplin ve standartlara uygun olarak düzeltilir.
Bu yüzden, Excimer laser cerrahisi kuralları ve sonuçları belli olan güvenilir bir yöntem olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır.

Excimer laserin ürettiği UV ışığı kornea dokusunu belli bir biçimde incelterek yeniden şekillendirmekte ve kırma kusurlarını bu yolla düzeltmektedir. Kendi içinde Eye Tracker ( göz izleme modülü) vardır. Hasta gözünü oynatsa dahi laser ışınlarını kontrol eden bir sistem içerir.

Muayene ve Tetkikler Nelerdir?
Hastaya yaptığımız ön tetkik ve muayanede iki önemli unsur vardır.

 1. Hastanın gözü tedavi için uygun mu?
 2. Eğer uygunsa hangi tip tedavi en başarılı sonucu verecek?

Pakimetri ile kornea kalınlığınız ölçülür. Kornea kalınlığı cerrahide göz numaranız kadar önemli bir parametredir. Detaylı muayenelerde pupil çapınız, görme keskinliğiniz, göz tansiyonunuz, biyomikroskopik muayeneniz yapılır.

Yapılan muayeneden sonra refraktif cerrahınız ameliyatınızı planlayacak ve size gözünüzle ilgili bilgileri verecektir.


Advanced CustomVue LASIK

Advanced CustomVue Lasik Nedir?
Advanced CustomVue LASIK kişiye özgü laser uygulama ve kişiye özgü en iyi görmeyi sağlama açısından en gelişmiş yöntemdir. Gelişkin wavefront cihazları gözden çok hassas bir şekilde her göze özgü detaylı ölçümleri ve sapmaları alarak bu bilgileri analiz eder ve direkt excimer laser cihazına gönderir. Wavefront analizatöründen gelen bilgiler excimer cihazının tüm laser akışını kontrol eder. Yani laser uygulanımı tamamen wavefront cihazı rehberliğinde olmaktadır.

Advanced CustomVue Lasikin Faydaları Nelerdir?

 • Standart LASIK ile kıyaslandığında kontrast ayırımında daha az etkilenme olur.
 • Gece görüşü standart LASIK’ten daha kalitelidir.
 • Gözlük ve kontakt lenslere göre gece görüşü daha iyidir.
 • Görme kalitesi ve keskinliğinde, kontakt lens ve gözlüklerden daha kaliteli görmeye ulaşabilme potansiyeli söz konusudur.

Idesign Wavefront Analizatörü görme sistemindeki tüm aberasyonları ayırt edebilme yeteneğindedir. Halbuki gözlük, kontakt lensler ve standart Lasik gözün ancak düşük aberasyonlarını düzeltebilirler. Advanced CustomVue LASIK ise gözün hem düşük hem de yüksek aberasyonlarını giderebilme yeteneğindedir. Bu nedenle Advanced CustomVue LASIK görmeyi gözlük ve kontakt lens kullanımındaki düzeyden daha iyi hale ulaştırılabilme potansiyeline sahip tek yöntemdir.

Advanced CustomVue LASIK Sonrası Gece Görmem Nasıl Olacak?
Birçok araştırma göstermiştir ki Advanced CustomVue LASIK sonrası hastaların çok büyük bir bölümü gece görmelerini operasyon öncesinden daha iyi veya çok daha iyi olarak tanımlamışlardır. Hastaların çok az bir bölümünde gece şikayetleri olmuştur ki bu oran klasik LASIK uygulama sonrası rahatsızlığa göre çok daha düşüktür. Sonuç olarak denebilir ki Advanced CustomVue LASIK sonrası gece görüşü kontakt lens veya gözlük kullanımına göre daha iyidir.


iLASIK

iLASIK Nedir?
Lasik Operasyonu iki temel aşamadan oluşur:

 • Korneal flep oluşturma
 • Korneanın tetkik sonuçlarına göre yeniden şekillendirilmesi.

Geleneksel olarak LASIK Operasyonu’nda korneal flep mikrokeratom adı verilen bir bıçak yardımıyla oluşturulur. Literatürde; LASIK risklerinin ve komplikasyonlarının büyük bir kısmının flep oluşturma sırasında gerçekleştiği tanımlanmıştır. Cerrahi teknikler ve cerrahi ekipmanlar sonuçların tatmininin yükseltilmesi ve komplikasyonların azaltılması için modifiye edilip güncellenmiştir ancak hiçbir yenilik Intralase Femtosecond Laser kadar LASIK’ te çığır açmamıştır.

Intralase; önceden programlanan derinlikte ve pozisyonda korneal flep oluşturmak için kızılötesi laser ve Intralasik yazılımını kullanmaktadır. Hastanın korneasında önceden hesaplanan derinlikte ince bir flep su baloncukları ve karbondioksit yardımıyla oluşturulur. Bu baloncuklar kornea yatağı ile flep arasında pürüzsüz bir yüzey oluşturulmasını sağlar. Laser enerjisi ne korneanın yapısını bozar ne de etkiler. Oluşturulan ince flepten dolayı bir zarar ya da değişiklik de söz konusu değildir. 3 mikronluk laser spotu iğne ucu kadar ince hassasiyetle operasyonun uygulanmasına imkan vermektedir. Intralase paterni laser enerjisini önce esas noktadan, daha sonra da kornea üzerinde ileri geri giderek zig zaglar çizerek uygular. Son olarak laserle korneadan bir kesi esas nokta sabit bırakılarak oluşturulur. Tüm bu süreç her göz için yaklaşık olarak 1 dakika sürmektedir.

Neden Intralase?

 • Intralase ile ince flep kaldırabilmemiz dolayısı ile yüksek kırma kusurlu hastalarımıza excimer laser uygulayabilmekteyiz.
 • Intralase LASIK uygulamasını tamamen baştan sona laser yöntemi haline getirir. Kontrol tamamen bilgisayarla ve yüksek hassasiyettedir.
 • Intralase ayrıca yerine tekrar geri yatırıldığında daha iyi oturan bir flep oluşturur.
 • Intralase kullanılarak flep oluşturma ağrısız ve kornea üzerine çok daha az basınç oluşturulduğu için çok daha rahattır.
 • Intralase tekniğinde herhangi bir bıçak kullanılmaz, göze bıçak temas etmez. Flep su buharı ve karbondioksit yardımıyla oluşturulur.
 • IntraLASIK Yönteminin Aşamaları
 • 1. Basamak : Gözün en ön kısmında yer alan ve kornea adı verdiğimiz saydam saat camı şeklinde olan ve adeta kuvvetli bir mercek görevi gören yaklaşık 550 mikron kalınlığındaki ince dokudan, oldukça dikkatli bir kesim yaparak ince bir tabaka ( korneal flep ) kaldırılır.

2. Basamak : Kaldırılmış olan korneal flep korunarak altta geri kalan kornea yüzeyine bilgisayar kontrollü excimer laser uygulanır.

IntraLASIK ile LASIK Arasındaki Farklar Nelerdir?
Korneal flep oluşturma aşamasında Intralasik’te Intralase isimli laser kullanırken, LASIK’te flep mikrokeratom denilen bıçak yardımı ile kaldırılır. Intralasik tekniğinde laser ile flep oluşturulmasının yukarıda sayılan avantajları ve kolaylığı hekim ve hasta açısından diğer yönteme göre üstünlük sağlar.

 

Son düzenleme 19 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştır.