Crosslink

CROSSLINK (CCL- CORNEAL CROSS LINKING)

keratokonus1Crosslink tedavisi ile korneadaki kollajen lifler arasındaki bağlar güçlendirilmektedir. Dolayısıyla bu tedavi adeta göze verilen bir vitamin gibi korneanın yapısını güçlendirilmesine yardımcı olur. Ultraviyole A ve damla formunda riboflavin kullanılarak korneadaki kollajen lifler arasındaki bağların arttırılması ve korneanın daha güçlü hale gelmesi sağlanır. Bu amaçla Ultraviole A ve sıvı riboflavin kullanılmaktadır. Korneaya uzun süre riboflavin damlatılmakta ve takiben kornea üzerine UV-A uygulanarak çapraz bağlantıların oluşması sağlanmaktadır.Yapılan çalışmalar Korneal crosslinkingin keratokonus hastalığının ilerlemesini durdurduğunu göstermiştir.Crosslinking tedavisinde amaç hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Ancak kornea yapısının güçlenmesi ve kornea dikliğindeki kısmi azalmaya bağlı görme artışları olabilmektedir.

Crosslinking tedavisi Intacs veya kornea nakli ile beraber uygulanabilir mi ?
Evet uygulanabilir. Crosslinking tedavisi Intacs tedavisi öncesi veya sonrası, kornea nakli sonrasında uygulanabilmektedir. Bu tedavi ayrı bir cerrahi işlem olarak düşünülmemelidir. Çünkü göz içine cerrahi bir müdahale söz konusu değildir, göze dokunulmadan sadece ışın gönderilerek uygulanmaktadır.
Crosslinking tedavisi güvenilir mi ?
Yeterli derecede kornea kalınlığı olması bu tedavi için zorunlu kriterlerden birisidir. Göze işlem öncesi damlatılan riboflavin isimli damla, göz içine girerek gözün zarar görmesine engel olmaktadır.

 

Son düzenleme 19 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştır.