Op. Dr. Mehmet Ali ÖZDİL

dr-mehmet

DOĞUM YERİ ve TARİHİ : Manisa -1974

EĞİTİM BİLGİLERİ :

§  1998 yılında Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesini tamamlamıştır.

§  1998-2002 yılları arasında İzmir
Atatürk Eğitim Hastanesi Göz kliniğinde ihtisası yaptı.

YABANCI DİL BİLGİSİ :  İngilizce

UZMANLAŞTIĞI BRANŞ :    Katarakt ve
Refraktif Cerrahi

VAKA DENEYİMİ: 25.000 ‘in
üzerinde cerrahi vaka deneyimi bulunmaktadır.

İŞ TECRÜBESİ :

§  2005-2007 Manisa Salihli Devlet
Hastanesi Göz uzmanı olarak çalıştı.

§  2007-2008 Kadıköy Kudret Göz
Merkezinde çalıştı.

§  2009-2010 Ümraniye Göz merkezinde
çalıştı.

§  2010 Anatolia Göz tıp merkezinde
çalıştı.

§  2011 Kudret Göz merkezinde devam
etmektedir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR :

1.      Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Maden
A. : Latanoprost ve pilokarpin jelin birlikte kullanım etkinliği XXXIV. TOD
Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim 2000, Antalya. (P)

2.      Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Birlik
S, Maden A. : İleri glokomatöz optik nöropati aşamasında başvuran hastaların
epidemiyolojik özellikleri. XXXIV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2-6 Ekim
2000, Antalya. (P)

3.      Özdil M.A, Küçükbay S, Maden A:
YAG-kapsülotomi sonrası görme kalitesi. XXXV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi,
1-5 Ekim 2001, İzmir. (P)

4.      Sefi N, Ulusoy S, Özdil M.A, Maden
A: Non-arteritik IONP olgularında sistemik ve hematolojik risk faktörleri:
XXXV. TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 1-5 Ekim 2001, İzmir.(P)

5.      Özdil M.A, Küçükbay S, Maden A :
Nd/yag kapsülotomi boyutunun görme kalitesi üzerine etkisi. XXXVI. TOD Ulusal
Oftalmoloji Kongresi, 4-9 Ekim 2002, Ankara. (P)

6.      Helvacıoğlu M, Özdil M.A, Aydemir
E.A Maden A: Primer açık açılı glokom tedavisindeki %2 lik Brimonidin’in tek
ilaç veya kombine tedavideki etkinliğinin uzun dönem sonuçları. XXXVI. TOD
Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 4-9 Ekim 2002, Ankara. (P)

7.      Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Maden
A. : Latanoprost ve pilokarpin jelin birlikte kullanım etkinliği. Türk
oftalmoloji gazetesi 2001, 31/3:230-234.

8.      Uğurlu Ş, Özdil M.A, Sefi N, Birlik S,
Maden A. : İleri glokomatöz optik nöropati aşamasında başvuran hastaların
epidemiyolojik özellikleri. Türk oftalmoloji gazetesi 2001, 31/4:414-418.

9.      Karadayı Koray, Akın Tuğrul, Özdil
M.A, Çiftçi Ferda, Certel İsmail, Bilge Ahmet Hamdi. :Yapay gözyaşı uygulamasının
normal ve kuru gözlerde kontrast duyarlılığa etkisi. Türk oftalmoloji gazetesi
2005, 35:468-472.

 

 

 

Son düzenleme 26 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştır.