Op. Dr. Deniz Oygar BAYLANÇİÇEK

dr-deniz

AD SOYAD : Deniz Oygar BAYLANÇİÇEK

DOĞUM YERİ ve TARİHİ : Lefkoşa-KKTC

EĞİTİM BİLGİLERİ :

§  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi (İngilizce) 1995-2001

§  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003-2005

§  Prof. Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz
Eğitim ve Araştırma Hastanesi   2005-2008

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Tez
Danışmanı:

§  Göz içi yabancı cisim olgularında
fakoemülsifikasyon ile kombine pars plana vitrektomi sonuçları Tez Danışmanı:
Prof. Dr. Hülya Güngel

YABANCI DİL  : İngilizce-Fransızca

UZMANLAŞTIĞI BRANŞ :    Katarakt
Cerrahisi

İŞ TECRÜBESİ :

§  Ar.Gör.Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003-2005

§  Ar.Gör.Prof. Dr. Reşat Belger
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi   2005-2008

§  Uzman Dr. Fulya Retina Göz Kliniği
(Prof. Dr. Tunç Ovalı-Retina üzerine uzmanlık sonrası eğitim) 2009-2010

§  Uzman Dr.Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010-2011

§  Özel Kudret Göz Merkezi 2011 devam ediyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR :

A. Uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanan makaleler :

A1. Gungel H, Kara N, Pinarci EY,
Albayrak S, Baylancicek DO, Uysal HK. An uncommon case with
intravitreal worm. Intravitreal Dirofilaria infection. Br J Ophthalmol.
2009 May;93(5):573-4,

A2. Gungel H, Altan C, Baylancicek
DO
. Endophthalmitis due to exposure of anterior chamber intraocular lens
haptic tip. J Cataract Refract Surg. 2009 Sep;35(9):1633-6.

A3. Gungel H, Baylancicek
DO
. Scanning Electron Microscopic and Energy Dispersive  Spectroscopic
Findings of a Removed Iris-Claw Lens. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2010
Mar 9:1-3.

A4. Güngel H, Eren MH, Pınarcı EY,
Altan C, Baylançiçek DO, Kara N, Gürsel T, Yegenoğlu Y, Susever S.
 An outbreak of Fusarium solani endophthalmitis after cataract surgery in
an eye training and research hospital in İstanbul. Mycoses. 2011
Nov;54(6): 767-774.

B. Uluslararası bilimsel
toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1. Deniz Oygar Baylançiçek,
Hülya Güngel, Sinan Albayrak, Kamuran Tunç, Işıl Başgil. Surgical Results of
Phacoemulsification with Intraocular Lens Implantation Combined with Pars Plana
Vitrectomy. XXV Congress of ESCRS, September 8-12,2007, Stockholm, Sweden

B2. Işıl Başgil, Hülya Güngel, Sinan
Albayrak, Deniz Oygar Baylançiçek. Combined Phacoemulsification
with Intraocular Lens Implantation and Pars Plana Vitrectomy in Intraocular
Foreign Bodies. XXV Congress of ESCRS, September 8-12,2007, Stockholm, Sweden

B3. Deniz Oygar Baylancicek, Hulya Gungel, Sinan Albayrak,
Nihat Sayın, Isılay Ozdemir Comparison of corneal thickness measurements using
Orbscan 2, non contact specular microscopy and ultrasonic pachymetry in normal
population. 12th ESCRS Winter Refractive Surgery Meeting, 8-10 February 2008,
Barcelona Spain.

B4. Hulya Gungel, Kamuran Tunç, Deniz Oygar
Baylancicek
, Nihat Sayın, Tanıl Gürsel. Specular Microscopy Changes After
Phacoemulsification in Diabetic and Non-Diabetic Patients. 12th ESCRS Winter
Refractive Surgery Meeting, 8-10 February 2008, Barcelona Spain.

B5.Deniz Oygar Baylancicek Pelin Kaynak Hekimhan, Vedat
Kaya. Ectropion and Lacrimal Obstruction. 9th  Congress Of The
International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008, İstanbul
Turkey.

B6.Deniz Oygar Baylancicek Pelin Kaynak Hekimhan, Vedat
Kaya. Nasolacrimal Obstruction in Down Syndrome. 9th  Congress
Of The International Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008,
İstanbul Turkey.

B7.Deniz Oygar Baylancicek Pelin Kaynak Hekimhan, Birsen
Gökyiğit, Vedat Kaya Hülya Güngel.  Outcomes of Revision External
Dacryocystorhinostomy . 9th  Congress Of The International
Society of Dacryology and Dry Eye, 16-18 May 2008, İstanbul Turkey.

B8. Deniz Oygar Baylancicek, Hulya Gungel, Isil Basgil, Cigdem
Altan, Isilay Ozdemir, Hakan Eren. The Effect of Single Dose of Carteolol,
Brimonidine and Latanoprost on Intraocular Pressure in Normotansive People with
Different Age Groups. 8th Congress of the European Glaucoma Society, 1st – 6th
June 2008, Berlin, Germany

B9. Hakan Eren, Hülya Güngel, Işıl
Başgil, Şenol Sabancı, Deniz Oygar Baylançiçek, Tanıl Gürsel. Comparison
of Dorsolamide/Timolol Maleate fixed Combination with Latanoprost/Timolol
Maleate fixed Combination on Diurnal Intraocular Pressure Control in Primary
Open Angle Glaucoma Patients. 8th Congress of the European Glaucoma Society,
1st – 6th June 2008, Berlin, Germany.

B10. Hulya Gungel, Deniz Oygar
Baylancicek
, Isil Basgil, Nihat Sayin, Eylem Yaman Pinarci. Anatomic and
Visual Outcomes of Intravitreal Bevacizumab Injection and 23-Gauge Sutureless
Transconjunctival Vitrectomy for Diabetic Retinopathy. 8th E.V.R.S. Congress,
6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.

B11. Deniz Oygar Baylancicek, Hulya Gungel, Isil Basgil.
Combined Pars Plana Vitrectomy, Phacoemulsification and Intraocular Lens
Implantation with Foreign Body Extraction. 8th E.V.R.S. Congress, 6-9 September
2008, Prague, Czech Republic.

B12. Isil Basgil, Eylem Yaman Pinarci,
Hulya Gungel, Deniz Oygar Baylancicek, Nihat Sayin. Study on Visual
and Morphologic Evaluation of Epiretinal Membrane Using the Optical Coherence
Tomography. 8th E.V.R.S. Congress, 6-9 September 2008, Prague, Czech Republic.

B13. H.Gungel, E. Yaman
Pinarci, D.Oygar Baylancicek, A.T. Yazici, 
T.Gursel,  C.Altan. The results of 20G and 23G vitrectomy combined with
phacoemulsification after intravitreal Avastin injection in advanced
proliferative diabetic retinopathy patients. 9th Euretina Congress, 14-17 May
2009, Nice, France.

B14. H. Gungel, E. Yaman
Pinarci, A.T. Yazici, D.Oygar Baylancicek.  Combined
surgery (pars plana vitrectomy with phacoemulsification and intraocular lens
implantation) versus combined surgery with scleral buckle for primary
rhegmatogenous retinal detachment. 9th Euretina Congress, 14-17 May 2009, Nice,
France.

C. Ulusal hakemli dergilerde
yayımlanan makaleler :

C1Baylançiçek DO, Güngel H, Albayrak S.
Hemodiyaliz Komplikasyonu Olarak Gelişen Anterior İskemik Optik
Nöropati. Oftalmoloji Dergisi 2008;15 (4):277-282.

C2Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK, Hülya GÜNGEL.
Göz İçi Yabancı Cisim Olgularında Fakoemülsifikasyon ile Kombine Pars Plana
Vitrektomi Sonuçları Retina-Vitreus Dergisi2009;17(2):82-87.

C3. Tunç OVALI, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL,
Çolpan OVALI, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK, Faruk EROĞLU, Koray AKARÇAY,
Barış YENİAD. İdiyopatik Makula Deliği Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi,
İnternal Limitan Membran Soyulması ve Bir Günlük Yatış Pozisyonunun Anatomik ve
Fonksiyonel Sonuçları. Retina-Vitreus Dergisi 2009;17(4):238-244.

C4. Tunç OVALI, Mehmet ÇAKIR, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL, Deniz
OYGAR BAYLANÇİÇEK
, Çolpan OVALI. Drusenoid Madde Birikimi Eşliğindeki
İdiyopatik Maküla Deliği Olgularında Cerrahi Tedavi
Sonuçları. Retina-Vitreus Dergisi 2010;18(2):117-121.

C5. Hülya GÜNGEL, Çiğdem
ALTAN, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK. Diyabetik Traksiyonel Retina
Dekolmanında İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunu Takiben Yapılan
Fakoemülsifikasyonla Kombine 20 gauge ve 23-gauge Pars Plana Vitrektominin
Anatomik, Fonksiyonel Sonuçları ve İntraoperatif Komplikasyonlarının
Karşılaştırılması. Retina-Vitreus Dergisi 2010;18(2):122-128.

C6. Tunç OVALI, Sezin ÖZDOĞAN ERKUL, Sadun YALÇIN,
Çolpan OVALI, Deniz OYGAR BAYLANÇİÇEK. Travmatik Maküla Deliğinin
Spontan Kapanmasının Optik Koherens Tomografi İle
Görüntülenmesi. Retina-Vitreus Dergisi 2011;19(2):145-147.

C7. Çiğdem ALTAN, Hülya GÜNGEL, Deniz OYGAR
BAYLANÇIÇEK
, Işılay ÖZDEMİR KAVADARLI, Mümin Hakan EREN. Latanoprostun
Kornea Kalınlığı, Endotel Sayısı, Topografi, Ön Kamara Derinliği ve Aksiyel
Uzunluğa Etkileri. Glokom-Katarakt Dergisi 2011;6(3):163-167.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda
sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Can Öztürker, Zeynep Öztürker, Deniz
Oygar Baylançiçek
, Ali Eren, Hülya Güngel. Spontan Disloke Olan Artisan
Lensli Bir Olgu. TOD 40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya

D2. Sinan Albayrak, Çiğdem Altan, Tanıl Gürsel, İrfan
Perente, Zeynep Öztürker, Deniz Oygar Baylançiçek, Işılay Özdemir,
Hülya Güngel. Kliniğimize 24 Gün İçinde Başvuran Cerrahi Acil Olgularımız. TOD
40. Ulusal Kongresi, 28 Ekim-01 Kasım 2006, Antalya

D3. Deniz Oygar Baylançiçek, Hülya Güngel, Sinan Albayrak. Pars
Plana Vitrektomi ile Kombine Edilen Fakoemülsifikasyon ve İntraoküler Lens
İmplantasyonu Sonuçlarımız. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007,
Antalya

D4Deniz Oygar Baylançiçek, Sinan Albayrak,
Hülya Güngel, Tanıl Gürsel, Serpil akar, Hakan Eren, Nihat Sayın, Işılay
Özdemir. Normal Popülasyonda Orbscan-2, Non-kontakt speküler Mikroskopi ve
Ultrasonik Pakimetri ile Santral Kornea Kalınlığının Ölçülmesi. TOD 41. Ulusal
Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya

D5. Sinan Albayrak, Deniz Oygar Baylançiçek,
Hülya Güngel, Can Öztürker, Hakan Eren, Işıl Başgil, Nihat Sayın, Mustafa Mete.
Normal Popülasyonda Maküla Kalınlığının Optikal Koherens Tomografi ile
Değerlendirilmesi. TOD 41. Ulusal Kongresi, 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya

D6. Çiğdem Altan, Hülya Güngel, Deniz Oygar
Baylançiçek
, Eylem Yaman Pınarcı Primer ve Sekonder Epiretinal Membranların
Optik Kohorens Tomografi Bulgularının Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal
Kongresi, 11 -15 Kasım 2009, Antalya

D7. Çiğdem Altan, Hülya Güngel, Deniz Oygar
Baylançiçek
, Hakan Eren, Berna Demirel Latanoprostun Kornea Kalınlığı ve
Kornea Endotel Hücre Yoğunluğuna Etkisi. TOD 43. Ulusal Kongresi, 11 -15 Kasım
2009, Antalya

D8. Hülya Güngel, Kemal Yüksel, Deniz Oygar
Baylançiçek
, Çiğdem Altan, Tanıl Gürsel, Mehmet Taş Göz İçi Yabancı
Cisimlerde Fakoemülsüfiasyonla Kombine Vitrektomi Sonuçlarımız. TOD 43. Ulusal
Kongresi, 11 -15 Kasım 2009, Antalya

Uluslar Aranı Hakemli Dergi

Gungel H,Altan C,Baylançiçek
DO,Karagoz Y,Kismet T.

The Effects of 23-Gauge Pars Plana
Vitrectomy on Orbital Circulation Using Doppler Ultrasonography in Diabetic
Macular Edema with Epiretinal Membrane and Taut Poserior Hyaloid.

Curr.Eye Res.2016 Jun 1:-7

The Effects of Ranibizumab
injerchions on fluorescein angiographic findings and visual acuity recovery in
age –relatd macular degeneration.

Güngel H.Osmanbasoglu OA,ALTAN
c,Baylancicek DO,Pasaoglu ıb.

Clin.Ophthalmol.2014 May 19;8-981-8.

ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER :

§  Türk Oftalmoloji Derneği

 

 

Son düzenleme 26 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştır.