Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Fadime Yeşiltaş

Fadime Yeşiltaş

 

 

AD SOYAD : FADİME YEŞİLTAŞ

DOĞUM YERİ ve TARİHİ: Malatya – 1965

EĞİTİM BİLGİLERİ:
1982-1988 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1994-2000 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Anestezi Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitim,

YABANCI DİL BİLGİSİ: İngilizce

İŞ DENEYİMİ :
2011-2018 Üsküdar Üniversitesi
1988-2010 Sağlık Bakanlığı

ÖZEL EĞİTİMLER:
TSE Eğitimi
JCİ Eğitimi

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR :
Doktora Tez. Çalışması: Ratlarda Intratekal Midazolam, Ketamin ve Midazolam + Ketamin Karışımın Antinosiseptif Etki ve Nörotoksisite Yönünden Karşılaştırılması
Yayınlar: Spinal Anesthesia in Children with Rectal Premedication with Midazolam, Ketamine and tropine (Tr. J. of Medical Sciences 29 (1999) 467 – 470)
Premedikasyonda Midazolam Uygulaması (OMÜ Tıp Dergisi 14 (3): 194 – 11, 1997)
Intrathecally Neostigmine – Two Case Report (TARK’97 XXXI. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Poster Sunumu)
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:
Spinal Anesthesia in Children with Rectal Premedication with Midazolam, Ketamine and tropine (Tr. J. of Medical Sciences 29 (1999) 467 – 470)
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabınd (Proceeding) Basılan Bildiriler:
Intrathecally Neostigmine – Two Case Report (TARK’97 XXXI. Türk Anestezi ve Reanimasyon Kongresi Poster Sunumu)

 

Son düzenleme 3 Ekim 2019 tarihinde yapılmıştır.