Keratokonus Tedavisi

keratokonus1Gözümüzün en ön tabakasını kornea denilen saydam tabaka oluşturur. Kornea tabakası; cisimleri net olarak görebilmemizi sağlayan, gözün kırma derecesini belirleyen en önemli optik unsurdur. Kornea normalde belirli bir dışbükeyliğe sahiptir. Keratokonus hastalarında ise korneanın dışa doğru olan şişkinlik miktarı giderek artar, yani kornea öne doğru sarkar. Doğuştan kazanılan bir özellik olarak kornea dışbükeyliğindeki artış, keratokonus hastalarında astigmata neden olur. Bu gruptaki hastalarda meydana gelen astigmat, kornea yüzeyinin üst ve alt kadranında simetrik olmadığı, kontakt lens ya da gözlükle tam düzeltilemediği için görme kalitesini ileri derecede etkileyebilir ve hayat kalitesini düşürebilir.

Şikayetler; ışığa duyarlılığın artması, çift görme, kamaşma, ışıkların çevresinde halkalar görme, özellikle araba kullanırken hayalet görüntülerin ortaya çıkması, yanma, batma ve kızarıklık olarak sıralanabilir.

kerato01

Keratokonus ilerleyici bir hastalık olduğundan bu şikayetler giderek artma eğilimindedir. İleri yaşlara gelindiğinde ise kornea merkezinde kalıcı beyaz bir leke meydana gelir ki; bu dönemde artık keratoplasti (Kornea Nakli) kaçınılmazdır. Erken dönemde olan hafif seyreden hastalarda ise düzensiz astigmat hayatı oldukça olumsuz etkiler. Bu tip astigmat tedavisini gözlükle düzeltmek mümkün değildir. Bu yüzden keratokonus hastaları kendilerine defalarca reçete edilen gözlüklerinden memnun değildir ya da defalarca kontakt lens denemeleri başarısız olabilir.

keratokonus3Keratokonus ilerleyici genetik bir rahatsızlık olduğundan erken tanı konması ve hastalığın aşamalarına göre gerekli tedavi yöntemlerinin acilen uygulanması önemlidir.

Erken tanı konmasında topografik inceleme esastır. Tanı konduktan sonra hastalığın ilerlemesini durdurmak veya yavaşlatmak üzere hastalığın aşamalarına göre Crosslink ve Intacs (Korneal Halka) tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.

Keratokonus hastalarına PRK, LASEK ya da LASIK gibi EXCİMER LAZER cerrahi işlemlerinin uygulanması, tıbbi bir hata olur. Zaten zayıflamış olan kornea tabakası bu cerrahi işlemler ile daha da zayıflatılmış olur, hastalık daha da hızlı olarak ilerler. Bu da görmenin hızlı bir şekilde düşmesine sebep olur.
 
Keratokonus tedavi yöntemleri nelerdir?

  1. Crosslink
  2. Intacs (Korneal Halka) yöntemi

 

Son düzenleme 19 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştır.