Anlaşmalı Kurumlar

SGK Mensubları Başvuru Koşulları:

SGK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) mensubu ve yakınları T.C. Kimlik belgeleri ve ya kimlik belgesi yerine geçen (Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Ehliyet, Evlenme Cüzdanı) ile başvurabilirler. SSK çalışanları için vizite kağıdı sadece ameliyat sonrası istirahat raporu için istenmektedir.

Dikkat edilecek hususlar

Yurt dışı emekli ve çalışan sigortalılar bağlı bulundukları SGK İl müdürlüklerinden almış oldukları sağlık karnesi yerine geçen altı aylık sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi almaları ve resmi kimlik ile gelmeleri gerekmektedir.Yurt dışı SSK Emeklilerinin sadece altı aylık sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesi almaları yeterli olacaktır. Fakat Almanya’da çalışan veya emekli olmuş Türkiye’de yaşayan hastalarımız için bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’nden aldıkları YUPASS numarası ve kimlikleri ile başvurmaları yeterlidir. Bu hastalarımız için SGK`dan hak sahibi olup olmadığına dair provizyon alınmaktadır. Provizyon sisteminden, Hak sahibinin müstehak olup olmadığını sorguladığından provizyon cevabına göre hastalarımızın tedavi sürecinden yararlanabilmektedir.

Hastalardan katkı payı alınmaktadır.

Diğer Kurumlar İçin Başvuru Koşulları:

TBMM Milletvekilleri yaptığımız sözleşme şartları dahilinde kimlikle başvurdukları takdirde katkı payı ödemeden, hastanemizden muayene, tetkik ve ameliyat hizmetleri alabilirler.

TBMM Memurları ve yakınları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabii olduklarından dolayı sevk uygulaması zorunluluğu kaldırılmıştır. Kimlik belgeleriyle başvurmaları yeterlidir. SGK şartlarından muayene olabilmektedirler.

Oman Büyük Elçiliği ile Anlaşmamız vardır.

Anlaşmalı olduğumuz Kurumlar:

 • ATO
 • AFAD ( Afet Ve Acil Durum Başkanlığı )
 • ASMMO (Ankara Serbest Muh. Ve Mali Müşavirleri Odası)
 • ASO (Ankara Sanayi Odası)
 • Ankara Bolulular Platformu
 • Anadolu Ajansı
 • Altınokta Körler Derneği
 • Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
 • Ankara Kuaför ve Güzellik Salonları
 • Başbakanlık Yard.Day. Vakfı (Başvak)
 • Berberler Odası
 • Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu (BTK)
 • Çevre Şehircilik Bakanlığı
 • Çalışma Bakanlığı
 • Çevre Şehircilik İL Müdürlüğü ve Yapı Denetim Gen Müd.
 • Divak Vakfı
 • Devlet Denetim Elemanlari Derneği
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Devlet Malzeme Ofisi DMO
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polsan Üyeleri
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
 • FNSS
 • Gelir İdaresi Başkanlığı
 • İTU Derneği
 • Keçiören Belediyesi
 • Keçiören Kaymakamlığı ve tüm çalışanları
 • Kazan Belediyesi
 • Memur – Sen Konfederasyonu
 • Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Çalışanları
 • Miray YAPIM
 • MTA
 • MKEK
 • Orman Genel Müdürlüğü
 • Orman ve su İşleri Bakanlığı
 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
 • Pankobirlik
 • Sınav Eğitim Kurumları
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 • Sermaye Piyasası Kurulu
 • SİME-SEN Sivil Mem. Sendikası
 • ŞanDer Şanlıurfa Derneği
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
 • Toprak Mahsülleri Ofisi
 • T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
 • T.C. Hazine Müsteşarlığı
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)
 • Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
 • Tüm İşçi Emeklileri Dul Ve Yetimler Derneği
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Türkiye Emekliler Derneği
 • Türkiye Barolar Birliği
 • T.C. Anayasa Mahkemesi
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı
 • Türkiye Kamu – Sen Konfederasyonu
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Tüm Vergi Dairesi
 • VİTTA KART (Türk Telekom)
 • Yemimahalle Belediyesi
 • Yozgat Dernekleri Federasyonu
 • Yargıtay
 • Öz Taşıma İş Send.
 • Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
 • TSE 
 • Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
 • GARANTİ BANKASI A.Ş
 • Türk İdareciler Derneği
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Maliye Müfettişleri Derneği
 • Aile sos.Pol.Bak. Saray Engelsiz Yaşam Derneği
 • TRT
 • Türk Kızılayı
 • İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı)

 

 

Son düzenleme 21 Haziran 2017 tarihinde yapılmıştır.