Pediatric Eye Examination

Çocuklarda Göz Muayenesi İlk Ne zaman yapılmalıdır ?

Gözlük ihtiyacı, şaşılık, katarakt, göz tansiyonu, göz kapağı şekil bozuklukları, göz yaşı kanalı tıkanıklığı, göz tümörleri ve benzeri her türlü göz hastalığı yeni doğan bebekler de görülebilir. Çocuklarda göz muayenesi yeni doğan döneminden başlayarak yapılmalıdır. İlk muayene yeni doğan odasında deneyimli bir hemşire veya çocuk doktoru tarafından yapılır. Daha sonra ki muayeneler 6. Ve 18. Aylarda çocuk doktoru tarafından genel göz muayenesi olarak yapılmalıdır.

Bu dönem içinde ebeveynler göz kayması, kapak düşüklüğü, sık göz kırpma, gözleri ovuşturma gibi normal dışı bir bulgu gördüklerinde hemen göz doktoruna başvurmalıdırlar. Ailede bilinen bir göz hastalığı varsa bunun erken dönemde izleme alınması gerekir. Gözler tamamen normal görünümünde olsa bile her çocuk 3 yaşına kadar mutlaka göz muayenesi yapılmalıdır. Genellikle tek gözde ortaya çıkan göz tembellikleri muayene edilmedikçe bulgu vermezler ve saptanamazlar. Daha sonra 5 yaşında ve okula başlarken muayeneler tekrarlanır.

Yeni doğan bebeğin muayenesi zor değil midir?

Yeni doğan bebeğin muayenesi erişkin muayenesine göre bazı zorluklar taşır. Ancak, bebeğin mutlaka muayenesi gerekiyorsa bu, narkozla da yapılabilir. Fakat narkoz için birinci koşul, bebeğin narkoz almasına engel bir sağlık probleminin mevcut olmamasıdır. Bu nedenle önce çocuk hastalıkları uzmanı ile konsültasyon yapılarak, narkoza engel bir durumun olup olmadığı öğrenilir. Deneyimli bir anestezi uzmanının varlığında bebeklerin uyutulmasının korkulacak hiçbir yanı yoktur.


Çocuklarda en sık ortaya çıkan göz kusurları nelerdir?

Çocuklarda en çok görülen göz bozuklukları; düzeltilmemiş kırma kusurları ve şaşılıktır. Kayan gözün görmeyi öğrenebilmesi için şaşılığın çocukken ve en erken yaşta gözlükle veya ameliyatla tedavi edilmesi gerekir. Şaşılık düzeltilse bile tembellik için kapatma tedavisi uygulanır. 9-10 yaşına kadar tedavi edilmeyen, görme bozuklukları sonucu gelişen tembelliğin ileri yaşlarda tedavisi mümkün olmaz.

 

Göz tembelliği tedavisi neden erken yapılmalıdır?

Belli bir numaranın üstündeki hipermetrop veya astigmat bir göz yakını çok bulanık gördüğünden çocukluk çağında iyi ve net görmeyi öğrenemediğinden tembel kalabilir. Ayrıca iki göz arasındaki numara farkı fazla olduğunda, daha yüksek numaralı olan göz tembel kalır. Göz tembelliği tedavisi ancak 9-10 yaşına kadar mümkün olan önemli bir göz problemidir. Tembellik tedavisinde ne kadar geç kalınırsa sonuç o kadar başarısız olur. Bu yüzden, çocukların en geç 3-4 yaşında göz muayenesinden geçirilmeleri önerilir. Göz tembelliği tedavisinde iyi gören göz kapatılarak tembel gözün tek başına görmeyi öğrenmesi sağlanır.

Şaşılık göz tembelliğine neden olur?

Şaşılık, gözlerin paralel bakamaması durumudur. Gözlerin bir tanesi hedefe bakarken diğeri başka bir yere yönelmiştir. Şaşılık tek gözde ise şaşı göz az görür ve tembel kalır. Şaşı gözlerde derinlik hissi yoktur veya çok az gelişmiştir. Şaşılıklar; çocukluk çağı şaşılıkları, paralitik şaşılıklar (göz kasları felci) ve ikincil şaşılıklar olarak 3 ana sınıfa ayrılabilirler.

Çocukluk şaşılıkların en sık rastlanılanları içe ve dışa şaşılıklardır. Bazen tek bazen çift taraflı olabilirler. İçe şaşılıklar genellikle hipermetrop gözlerde gözlenir. Bu şaşılıklar bazen sadece gözlük kullanımıyla düzelebilir. Gözlükle tam olarak düzelemeyen şaşılıkların ise ameliyatla düzeltilmeleri gerekir. Sürekli kayan göz az görür ve iyi görmeyi öğrenemez, tembel kalır.

Çocukluk çağında dışa kayan gözler çoğunlukla miyopturlar. Dışa kayma bazen gizli bazen aşikar olabilir. Bu tip şaşılıkta güneş ışığı gizli şaşılığı aşikar hale getirebilir. Çocuk, güneşte, dışa kayan gözünü tek taraflı kapatma eğiliminde olur. Bazen tek bazen çift taraflı olabilir. Tek taraflı dışa kaymalarda derinlik hissi azalmıştır. Tembellik de gelişebilir. Şaşılıkların en önemli sebeplerinden biri de göz kaslarına gelen sinirlerinin felcidir. Bu felçler bazen doğuştan bile mevcutken, bazen travma veya ateşli hastalıklar sonucu da ortaya çıkabilirler. Ayrıca gözün optik ortamında bir engel, ikincil şaşılığa (katarakt, kapak düşüklüğü vs) görmeyen gözün dışa-içe kaymasına neden olabilir.

Gözlük kullanmak göz numarasını etkiler mi?

Gözün numarası gözün kırıcılık değerinin sonucudur. Bu değeri korneanın eğimi ve gözün uzunluğu belirler. Gözün numarası herhangi bir alışkanlıkla değişmez. Yani gözlük kullanmak/kullanmamak, yüksek/düşük numaralı gözlük kullanmak, çok/az okumak gözlerin numaralarını yükseltmez/azaltmaz.

Gözbebeğinin Rengi neleri anlatır?

Gözbebeği, gözün renkli kısmının ortasındaki siyah yuvarlaktır. Gözbebeğinin beyaz, gri veya sarı gibi siyah dışındaki bir renge dönüşmesi ciddi hastalıklara (katarakt, tümörler, enfeksiyon, gelişim bozuklukları) işaret eder.

Doğuştan Göz içi Basınç Yüksekliği (Doğuşsal Glokom) nedir?

Erken müdahale edilmediğinde kalıcı körlüğe yol açan ciddi bir bozukluktur. Işıktan etkilenme, gözlerde sulanma, gözlerini kısma ve gözün ortasında yer alan kornea ismini verdiğimiz saydam yapının ve gözün renkli tabakasının büyümesi en önemli belirtileridir. Göz içi basıncı yüksek seyretmeye devam ederse göz sinirinde çukurlaşma yani sinir hücrelerinde ölme meydana gelir. Ve maalesef görme sinirlerinde oluşan hasar herhangi bir tedavi ile düzeltilemez ve uygulanan tedavi hasar görmemiş olan sinir dokularının korunmasına yöneliktir. Tanı ancak göz tansiyonun ölçümü yapılarak konulabilmektedir.


Gözde Sulanma (Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı) nedir?

En sık görülen nedeni gözyaşı kanallarının tıkanıklıkları veya darlıklarıdır. Bu duruma bazen gözde kızarıklık olmaksızın oluşan çapaklanma eşlik edebilir. Burun köküne basıldığında çapaklanmaya neden olan iltihabi sıvılar çıkar. Bu durum ilk bir yaş içerisinde anne-babalar için sıkıntılı bir durum oluşturur, fakat genellikle bu sürenin sonunda kanal açılır ve çocuğun şikâyetleri kaybolur. Bu dönem içerisinde kanalın açılmasını kolaylaştırmak için burun köküne masaj önerilir. Çapaklanmanın olduğu dönemlerde ise antibiyotikli damlalar kullanılır.

Bir yaşın sonunda kanal hala açılmamış ise genel anestezi altında sondalama yapılabilir. Sondalama işlemi başarısız olduğu takdirde bir defa daha tekrarlanabilir. Buna rağmen kanal açılmazsa 3–4 yaşlarını geçtikten sonra ise tedavi cerrahi müdahaledir.

Doğuştan katarakt nedir ?

Normal olarak saydam olması gereken göz merceğinin saydamlığını kaybedip beyazlaşmasına katarakt denir. Katarakt çoğunlukla yaşlılarda olduğu halde yeni doğan bebeklerde veya çocuklarda da görülebilir. Bu tür katarakt, doğuştan katarakt olarak isimlendirilir. Akraba evliliklerinde, ailesinde doğuştan katarakt olanlarda görülebilir.

Çocuklarda Konjonktivit Nedir?

Konjonktivitler, mikrobik, alerjik olmak üzere çok çeşitlidir. Sulanma, çapaklanma, kaşıntı, batma, kızarıklık, gibi belirtiler verirler. Zamanında tedavi edilmezse kronikleşebilir.

Çocuklarda Göz hastalığı belirtileri nelerdir?

 • Göz kayması
 • Göz kapağı düşüklüğü
 • Göz yaşarması
 • Çapaklanma
 • Şişlik
 • Bir gözü kapayarak bakma
 • Çok yakından okuma
 • TV’yi yakından izleme
 • Gözlerini kısarak bakma
 • Okuduğu yeri kaçırma
 • Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma
 • Düşük performans
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Bulantı
 • Sakarca davranış
 • Dalgınlık
 • Başı bir yana eğerek bakma
 • Sık sık gözleri kaşıma
 • Bebek 3 aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamama
 • Ailede ciddi göz hastalığı varlığı durumunda çocukta göz hastalığı olabileceğini düşünmek gerekir.

Yukarıdaki durumlarda çocuğunuz hemen bir göz doktorunun muayene etmesi gerekmektedir.

Pediatric Eye and Vision Examination
Eye exams for children are extremely important, because 5 to 10 percent of preschoolers and 25 percent of school-aged children have vision problems.Early identification of a child’s vision problem can be crucial because children often are more responsive to treatment when problems are diagnosed early.
Early eye exams also are important because children need the following basic skills related to good eyesight for learning:
• Near vision
• Distance vision
• Binocular (two eyes) coordination
• Eye movement skills
• Focusing skills
• Peripheral awareness
• Hand-eye coordination
Common Eye Problems
Several eye conditions can affect kids. Most are detected by a vision screening using an acuity chart during the preschool years.
• Amblyopia (“lazy eye”) is poor vision in an eye that may appear to be normal. Two common causes are crossed eyes and a difference in the refractive error between the two eyes. If untreated, amblyopia can cause irreversible visual loss in the affected eye. (By then, the brain’s “programming” will ignore signals from that eye.) Amblyopia is best treated as early as possible, ideally before a child is 8 years old.
• Strabismus is a misalignment of the eyes; they may turn in, out, up, or down. If the same eye is chronically misaligned, amblyopia may also develop in that eye. With early detection, vision can be restored by patching the properly aligned eye, which forces the misaligned one to work. Surgery or specially designed glasses also may help the eyes to align.
• Refractive errors mean that the shape of the eye doesn’t refract (bend) light properly, so images appear blurred. Refractive errors also can cause amblyopia. Nearsightedness is the most common refractive error in school-age children; others include farsightedness and astigmatism:

Other eye conditions need immediate attention, such asretinopathy of prematurity (a disease that affects the eyes of premature babies), retinoblastoma, infantile cataracts, congenital glaucoma,genetic or metabolic diseases of the eye may require kids to have eye exams at an early age and regular screenings.

Eye examination
Al leye deseases such as the need for glasses, strabismus, cataract, eye pressure, eyelid deformaties, tear duct obstruction, eye tumor and etc can be seen new borns.
Routine medical exams for kids’ vision include:
• Newborns should be checked for general eye health by a pediatrician or family physician in the hospital nursery.
• High-risk newborns (including premature infants), those with a family history of eye problems, and those with obvious eye irregularities should be examined by an ophtalmologist
• The other exams at the first 6the and 18the month should be done as general eye examination by an ophtalmologist.
• In this period the parents should consult a doctor if they see strabismus, ptosis, frequent winks,rubbing the eyes .If there is an eye disorder in the family, the kid may be required to have eye exams at an early time. Regardless having normal vision the kids should have eye screenings till age 3.
• Eye Alignment which usually appears only on one eye can not be diagnosis and dont give any symptoms without examination . After age 5 and before school the examinations should continue regularly.

 

Son düzenleme 13 December 2017 tarihinde yapılmıştır.